IslahKids

Raising The Future

Membina Generasi Unggul Masa Hadapan

TADIKA ISLAHKIDS

Tadika IslahKids merupakan sebuah Institusi Pra-Sekolah yang berdaftar sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan menggunakan silibus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan murid dengan kemahiran , Keyakinan diri dan sikap positif untuk pembelajaran yang seterusnya

Pembelajaran IslahKids

Islahkids mengutamakan standard kandungan dan standard pembelajaran adalah berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta nilai di dalam enam tunjang pembelajaran berikut:

Aktiviti IslahKids

Tadika IslahKids menerapkan pembelajaran interaktif dan menyeronokkan
berteraskan KSPK dan modul-modul teras

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Galeri IslahKids

Ibu Pejabat IslahKids

Lokasi Kami

Waktu Operasi

Hubungi Kami

Ikuti Kami

Media Sosial